Xinxilla

31/03/2015

Esperança de vida: 8-10 anys
Maduresa sexual: 8 mesos
* Són animals nocturns i gregaris (viuen millor acompanyats, tot i que es barallen en èpoques de zel). No toleren bé les altes temperatures (superiors a 25ºC). Quan les manipules, xisclen.
* Gàbies: són molt actius per això, necessiten gàbies més grans que les cobaies amb diferents nivells, (que puguin saltar d’un a l’altre) i un cau on amagar-se. Necessiten sorra de caolin (plats amb 2-3 cm de sorra) per netejar-se diàriament.
* Alimentació: són herbívors, necessiten fenc (d’alfals, herbes…) i verdures fresques (col, broquil, espinacs…) i poc pinso.

* Malalties més freqüents:
– Cop de calor: postració, respiració ràpida, saliva densa, mucoses enfosquides…
– Diarrees per paràsits.
– Problemes dentals en animals vells
– Problemes de pell: “Fur-chewing”: quan es mengen pèls entre ells.


-- Download Xinxilla as PDF --