Conills

31/03/2015

Esperança de vida: 5-8 anys
Maduresa sexual: 6-12 mesos
Pes: mascles: 1,5-5 Kg; femelles: 1,5-6 Kg; nans: 1,5-3 Kg
Varietats: rex, nan, belier (orelles caigudes), angora…

* Anatomia: el seu esquelet és més lleuger que el de gossos o gats, per tant hem de vigilar quan l’agafem, ja que amb les patades que dóna per alliberar-se pot patir fractures. Fa una doble digestió: expulsen unes femtes mig digerides (“cecotrofos”): són cóm boles negres agrupades recobertes de mucositat, que en estat normal es mengen directament de l’anus; són riques en proteines i vitamines B i K. Només respiren pel nas i no vomiten. La orina pot ser des de groga fins a vermella, a vegades és cremosa (per eliminació d’excès de calci).
* Alimentació: són herbívors estrictes. Durant les primeres setmanes donar pinso (no de granja que té molta proteina i poca fibra) i fenc (d’alfals, graminees, trèvols…); no palla ja que no la digereix i li provoca còlics. A partir de 2-3 mesos, començar a introduir verdures (només les fulles) lentament: fulles de pastanaga, col, espinacs, bledes, escarola, endívies, fulles de roure, julivert, margarites… No donar enciam, patata, crua, garrofes verdes, plantes lletoses…
* Aclimatació: deixar-lo tranquil en la gàbia amb la porta oberta, donant-li molta tranquil.litat; quan guanyi confiança, sortirà ell sol a explorar (vigilar que no mossegui cables elèctrics o es mengi cosses perilloses). Necessita gàbies grans amb llit absorvent vegetal… (no utilitzar sorra de gat) + fenc + abeuradors de botella. Posar la gàbia en un lloc tranquil, amb llum solar indirecte però controlant les temperatures elevades.
* Desparasitacions: poden tenir paràsits intestinals ( de la mare o per menjar fenc o herbes contaminades) i paràsits externs. Convè desparasitar 2-3 cops l’any amb fenbendazol, ivermectina, selamectina…
no utilitzar fipronil.
* Vacunacions: hi han varies vacunes per conills en el mercat, les més importants són:
– Mixomatosis: cada 6 mesos, com a mínim al Febrer-Març, ja que es pot transmetre per insectes.
– Malaltia vírica hemorràgica:en animals amb sortida a jardins, zones rurals (caps de setmana)…
I es recomana posar el microxip.
* Problemes més freqüents:
– Mala oclusió dental: per dèficit de calci, problemes anatòmics, dieta incorrecte…L’animal deixarà de menjar i netejar-se amb símptomes digestius… Convè corregir la dieta i el defecte dental (llimar, extracció…).
– Hipomotilitat gàstrica: per la formació de boles de pèl. Es dóna en situacions de dolor, dieta pobre en fibra…El conill estarà quiet amb dolor abdominal i no defecarà. Convè tractar urgentment el dolor i corregir la impactació de pèls (serumteràpia…).
– Problemes de pell: calves, picors, ferides en peus i mans…
– Diarrees: quan agafem un conill petit l’hem de deixar tranquil en la gàbia durant 7-10 dies sinò l’estrès li pot provocar diarrees i mort. En adults, vigilar verdures en mal estat, alguns antibiòtics orals, dolor…


-- Download Conills as PDF --