Gats

31/03/2015

NEONAT: alimentar amb llet artificial de gata de bona qualitat (tindrà més probabilitats de sobreviure);
estimular la micció i defecació amb moviments circular en la zona perianal (amb un cotó calent…); mantenir en un ambient calent, agradable i que imiti la pell materna (manta…amb botelles d’aigua calenta + calor extern).

CADELL: l’edat ideal per portar un gat a casa és entre les 6 i 9 setmanes d’edat. És convenient fer una primera revisió veterinària (sobretot si ha de conviure amb altres animals) per assegurar-nos de que no és portador de cap malaltia infecciosa o parasitària (sobretot si provè del carrer).
Evitar situacions estressants i canvis innecessaris durant la primera setmana perque s’aclimati sense problemes a la nova casa: seguir amb el mateix menjar, o si, era lactant, utilitzar un pinso especial per la
transició; no treure’l de casa per ensenyar-lo; deixar-lo dormir tot el que necessiti, donant-li molt afecte.
S’ha de desparasitar per paràsits intestinals només arribar a casa i repetir-ho varies vegades segons el producte utilitzat. Es comença a vacunar als 2,5 mesos d’edat i es repeteixen al mes. Hi han varies vacunes per gat: trivalent, leucèmia, PIF…en cada cas s’ha d’aplicar les que necessiti. Durant els mesos de calor s’ha de protegir de puces, paparres, polls… amb algun antiparasitari extern. És obligatori identificar-lo amb el microxip.
Alimentació: utilitzar pinsos de cadell de gamma alta, així li estalviarem problemes de creixement que donen coixeres i debilitat, difícils de solucionar. Ha de tenir sempre aigua fresca i menjar. Com a premi es pot alternar esporàdicament amb llaunes.
Maduresa sexual: entre el 6-12 mesos segons la raça, un cop han adquirit la majoria del pes d’adult. Si no es volen utilitzar per a la cria (la cria particular està prohibida), es recomana esterilitzar les femelles abans del primer zel, així eliminem el risc de tumors mamaris i quistes ovàrics

ADULT: des de la maduresa sexual fins als 8 anys. Desparasitar 3 o 4 cops l’any segons les costums de l’animal i revacunar cada any. És molt important mantenir l’animal estimulat i en plena forma: amb jocs, rascadors… Alimentar amb pinso (la masticació de les croquetes té una acció mecánica que redueix l’aparició de tosca: molt important perque provoca gingivitis i posteriors infeccions internes de l’animal) i alternar amb llauna; de forma esporàdica, ja que sinò correm el risc de que rebutgi el pinso. Es convenient donar malta o bé, herba, ja que al netejar-se, es menjen molt pèl que pot provocar vòmits i obstruccions.

SENIOR O GERIATRIC: no asumir que les pèrdues de facultats són només per l’envelliment, moltes vegades són el primer símptoma d’alguna enfermetat que es pot curar o frenar. Convè fer revisions geriàtriques per diagnosticar precoçment el problema, així li estalvies dolor o malestar innecessari i li allargues la vida. Utilitzar un pinso senior d’alta qualitat: li protegeix els ronyons, articulacions, cervell…Necessita més companyia i estímuls que mai (l’avorriment no és sa).


-- Download Gats as PDF --