COVID 19: no s’han trobat casos de contagis de mascotes a humans.

Darrerament han sortit notícies d’animals positius al SARS-CoV2: 2 gossos i 1 gat a Hong Kong, 1 gat a Bèlgica, 1 tigre al Bronx…tots aquests animals havíen conviscut amb humans malalts de coronavirus. Això ha despertat l’interès de les autoritats sanitàries per determinar quin paper juguen els animals en la propagació de la malaltia.

S’ha iniciat un estudi mundial (EEUU, Corea del Sud, Europa, Mèxic…) amb més de 5000 mostres d’animals que manifestaven símptomes respiratoris i cap d’elles ha donat positiu a SARS-CoV2.

La conclusió d’aquest estudi és que els animals domèstics (gos, gat i cavall) no transmeten el coronavirus als humans


-- Download COVID 19: no s'han trobat casos de contagis de mascotes a humans. as PDF --